UNEP Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (ang. United Nations Environmental Programme)
Agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 16 grudnia 1972 r. w celu koordynowania działań ONZ w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania stanu środowiska na świecie. Każdego roku dzień 5 czerwca - Światowy Dzień Środowiska - World Environment Day - WED przypomina o ważności przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.
Więcej w "Czytaj więcej:"
World Environment Day 2011
Corocznie rejestrujemy nasz projekt na stronie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP):
To celebrate World Environment Day 2011, PROJECT ACT ECO (Gimnazjum nr 2 -Secondary School, Zakopane, Poland) organizes an environmental awareness event addressed to students from various schools, their parents, the Town Mayor, local authorities and other community members. The event includes:
•Exhibition “Science and Ecology”
•Lecture on “Modern threats to chosen groups of birds” by Włodzimierz Cichocki - The Tatra Museum in Zakopane
•In Harmony With Nature” – multimedia presentation by ACT ECO Team
•Finale of Zakopane schools art/ecological competition “Design a reusable shopping cloth bag” - the winners’ prizes donated by the Town Mayor
•Finale of Gimnazjum nr 2 “School Ecological - Science Education” competition- the winners’ prizes donated by SEWiK Zakopane.
•Caring for trees planted in 2010 for “The Billion Trees Campaign” – field activity
IV Szkolne Obchody Światowego Dnia Środowiska
Zapraszamy na IV Szkolne Obchody Światowego Dnia Środowiska „World Environment Day”, które odbędą się dnia 6.06.2011 r.od godz. 10.oo do 17.oo, w budynku naszej szkoły w Zakopanem, przy ulicy Sienkiewicza 27.
Program obchodów w "Czytaj więcej":
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED) - obchodzony jest od 1972. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5 czerwca będzie przypominał o ważności przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. Sekretarz Generalny ONZ, U Thant, 26 maja 1969 r. wydał raport. Zwrócił w nim uwagę na to, że człowiek nie jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu przyrody. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej części środowiska naturalnego.
Więcej w "Czytaj więcej":
31 maja Światowy Dzień Bez Tytoniu
Aby zwrócić uwagę na szkodliwość palenia papierosów Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 31 maja Światowym Dniem Bez Tytoniu (ang: World No Tobacco Day).
Tematem tegorocznych obchodów jest Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu.
Więcej w "Czytaj więcej":
III SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNO-CHEMICZNY
24 maja 2011 uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w III Szkolnym Konkursie Ekologiczno-Chemicznym pod patronatem SEWIKu przygotowanym przez panią Urszulę Stachoń, nauczyciela chemii. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 8 czerwca w Urzędzie Miasta Zakopanego, podczas IV szkolnych obchodów Światowego Dnia Środowiska, zorganizowanych przez ACT ECO pod egidą UNEPu a wpisanych w IX Dni Zakopanego.
Pytania konkursowe w "Czytaj więcej":
Ułatwienia dla rowerzystów - zmiany w przepisach
Od 21 maja 2011 r. zmieniły się przepisy w Ustawie o ruchu drogowym. Zmiany dotyczą nowych zasad ruchu rowerowego. Zgodnie z tym będzie nam się łatwiej jeździło po ulicach miast i nie tylko. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg czyli rowerzystów, kierowców i pieszych. Jednocześnie nowe przepisy mają zachęcić do korzystania z bardziej ekologicznego środku transportu jakim jest rower.
Więcej w "Czytaj więcej:"
Edukacja w parkach narodowych
Polecamy niezwykle cenną stronę edukacyjną Ministerstwa Ochrony Środowiska dla dzieci: Edukacja w parkach narodowych.
mos.gov.pl
24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych
W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r.
Parki narodowe obejmują obszary całkowitej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Na ich terenie, poza szczególnymi wyjątkami, zabroniona jest jakakolwiek działalność gospodarcza. Są słabszą formą ochrony przyrody niż rezerwaty ale ze względu na swoją powierzchnię mogą zapewnić także ochronę całego krajobrazu i lokalnego ekosystemu. Ponadto parki narodowe prowadzą działalność edukacyjną i naukową.
Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, co stanowi 1,2 % kontynentu. Średnia wielkość parku w Europie to ok. 52 tys. ha, natomiast w Polsce ponad 13,5 tys. ha. Najwięcej parków narodowych znajduje się w Finlandii (26), lecz największy udział w powierzchni kraju, ponad 7%, mają parki narodowe w Norwegii.
Więcej w "Czytaj więcej":
22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
22 maja obchodzony jest na całym świecie „Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej”, proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw, ze zwróceniem uwagi na ochronę
i zrównoważone użytkowanie zróżnicowanych zasobów biologicznych naszej planety.
Różnorodność biologiczna to bogactwo form życia na Ziemi, wynikające z mnogości roślin, zwierząt, mikroorganizmów oraz różnic między nimi.
Więcej w "Czytaj więcej"
12 maja - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
International Migratory Bird Day
Idea Światowego Dnia Ptaków Wędrownych po raz pierwszy pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. Święto jest obchodzone od 1993 roku.
W Polsce sezon wędrówki wiosennej rozpoczyna się już w lutym, zapoczątkowany przez niektóre gatunki ptaków zimujące w kraju. W kierunku terenów lęgowych na dalekiej północy zaczynają odlatywać na przykład śnieguły, łabędzie krzykliwe i lodówki.
Już w połowie lutego pojawiają się pierwsze wędrowne skowronki. W łagodniejsze, bezśnieżne zimy także w tym miesiącu mogą już przybywać żurawie. Intensywny przelot wielu gatunków rozpoczyna się w marcu – najpierw odlatują kaczki morskie, a przylatują raniuszki i sikory zimujące w Niemczech albo Holandii. W ciągu marca i kwietnia powracają do naszego kraju prawie wszystkie ptaki lęgowe. Ostatnie są strumieniówki, dziwonie, wilgi i jerzyki, które docierają do Polski dopiero w maju.
źródło: www.ptaki.polska.pl

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,061,730 unikalnych wizyt