Efekty projektu BEAGLE - wyniku badań ewaluacyjnych z 2010 r.
Projekt BEAGLE rozpoczął się w 2009 r., ale jego praktyczne funkcjonowanie (po opracowaniu metodologii i narzędzia w postaci interaktywnej strony internetowej) rozpoczęło się na wiosnę 2010 r. W ciągu tego roku na stronach projektu zarejestrowało się - 442 szkoły z 880 klasami z 16 krajów Europy. W tym z Polski 108 szkół z 209 klasami. Pod względem liczby zarejestrowanych szkół Polska znajduje się na pierwszym miejscu przed Wielką Brytanią (102 szkoły z 237 klasami), Słowacją (77szkoły z 159 klasami), Niemcami (54 szkoły z 94 klasami), Węgrami (49 szkoły z 70 klasami) i Norwegią (17 szkoły z 25 klasami).
Na stronie BEAGLE w 2010 r. zostało zarejestrowanych 977 drzew z czego 233 drzewa zostały zarejestrowane przez uczniów z Polski. Ta liczba również daje Polsce pierwsze miejsce przed: Słowacją (222 drzewa), Wielka Brytania (157 drzew), Niemcy (146drzewa), Węgry (44 drzewa), Norwegia (31 drzew).

Wszystkich obserwacji fenologicznych (licząc łącznie obserwacje z wszystkich faz fenologicznych) w 2010 r zarejestrowano 2195. Pod względem liczby zarejestrowanych obserwacji fenologicznych Polska znajduje się na drugim miejscu (458 obserwacji), po Słowacji (557 obserwacji) a przed Wielką Brytanią (384 obserwacje), Niemcami (333 obserwacje), Węgrami (272 obserwacje) i Norwegią (50 obserwacji).

Również jeśli chodzi statystkę wejść na strony Polska zajmuje wysokie drugie miejsce z odnotowanymi 5041 wejściami po Słowacji (5694 wejścia), ale znacznie pod tym względem wyprzedzając Niemcy (2500 wejścia), (2468 wejścia), Norwegię (2059 wejścia), Wielką Brytanię (1837 wejścia).

Pod koniec realizacji projektu BEAGLE podjęte zostały działania ewaluacyjne mające na celu ocenę rezultatów projektu. W tym celu opracowano ankietę ewaluacyjną (w języku angielskim), która została przetłumaczona na pozostałe pięć języków (przez każdego z partnerów projektu).

Informacja o ankietach i prośba o ich wypełnienie została rozesłana drogą mailową do wszystkich szkół zarejestrowanych na stronach projektu BEAGLE.

Wyniki badań ankietowych

W badaniu ankietowym wzięło udział 120 osób z sześciu krajów (z których to krajów instytucje stanowiły konsorcjum projektu): Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania. Dodatkowo 12 osób spoza krajów tworzących projekt BEAGLE (10 z Rumunii, 1 z Rosji, 1 ze Szwecji) również wzięło udział w badaniu ankietowym.

Z Polski w badaniu ankietowym wzięło udział aż 35 osób stanowiąc tym samym najliczniejszą grupę respondentów z jednego kraju. Większość z nich stanowili nauczyciele ze szkól podstawowych 64,7 % ankietowanych, następnie z gimnazjów 23,5% i z liceów 11.8%.
żródło:ekoedu.uw.edu.pl

Link

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Jeden hektar drzew produkuje dziennie tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,042,656 unikalnych wizyt