ACT ECO częścią projektu "Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier"
7 lutego 2012 odbyły się, pierwsze w naszej szkole, zajęcia merytoryczne i aktywizujące dla uczniów realizujących Projekt ACT ECO , poprowadzone przez trenerów – edukatorów panią Małgorzatę Małochleb i pana Marcina Wójcika z Polskiej Zielonej Sieci. Paroletnie dokonania i dorobek ACT ECO sprawiły iż nasze Gimnazjum znalazło się w grupie pięciu szkół, z województwa małopolskiego, wybranych do przeprowadzenia programu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”, w ramach 3-letniej europejskiej kampanii realizowanej w Polsce przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (www.zielonasiec.pl) pod patronatem Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem kampanii jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie młodzieży szkolnej, konsumentów i decydentów odpowiedzialnych za przemysł drzewno-papierniczy do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi. Kampania wpisuje się w tematykę Dekady dla Bioróżnorodności (2011 – 2012 ). Cieszymy się, że możemy być częścią tej akcji! Dołącz do nas!
NIE PALMY ŚMIECI, szczególnie tych wykonanych z tworzyw sztucznych
Spalanie tworzyw sztucznych zagraża środowisku naturalnemu, a przede wszystkim zdrowiu ludzi - powoduje utlenianie się do atmosfery: CO2, cyjanowodoru, fosgenu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, par metali ciężkich i dioksyn.
Najniebezpieczniejsze są dioksyny – prawdopodobnie najgroźniejsze ze znanych człowiekowi trucizn. Są one 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Są rakotwórcze, działają mutagennie, mogą wywołać poronienia.
Zanim spalimy śmieci, pomyślmy o swoim zdrowiu a także o zdrowiu naszych bliskich i sąsiadów !
na podstawie materiałów Fundacji "ARKA"
Dokarmiać nie szkodzić
Polecamy bardzo ciekawy artykuł pana Adama Wajraka pod tytułem: "Dokarmiać nie szkodzić" zamieszczony w Gazecie Wyborczej z 14.12.2010 . Znajdziemy w nim wiele porad na temat dokarmiania ptaków, umieszczenia karmnika oraz jakie produkty są szkodliwe dla tych zwierząt .
Za zgodą autora link do artykułu zamieszczamy w "Czytaj więcej".
Kampania "Śmieci do śmietnika, choinki do lasu"
Od 7 stycznia do 5 lutego w katowickim sklepie IKEA będzie można bezpłatnie zostawić żywą, poświąteczną choinkę. Drzewka zostaną zutylizowane i przerobione na biomasę. Dochód ze sprzedaży surowca zostanie przeznaczony na zakup młodych drzewek, które dzieci i młodzież ze śląskich szkół posadzą wiosną w katowickich lasach. Organizatorami akcji są producent biomasy, firma Poli Trade Polska z Katowic oraz IKEA Katowice.
Link
Liga Ochrony Przyrody
Ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody Inicjatorem tego przedsięwzięcia był wybitny botanik i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - profesor Władysław Szafer.
Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Została założona 9 stycznia 1928 roku. Godłem jest żubr z nazwą organizacji
źródło: www.lop.org.pl
2012 - Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszytkich Ludzi
W grudniu 2010 r. ONZ ustanowiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszytkich Ludzi - International Year of Sustainable Energy for All
Kwestia energii jest obecnie jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przed całym swiatem. Dostęp do zrównoważonej energii jest niezbędny do wzmocnienia gospodarki, ochrony ekosystemów i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Ponad 1,4 miliarda ludzi na świecieponad 1 mld tylko okresowy dostęp. nie ma dostępu do energii elektrycznej, a w Około 2,5 miliardy osób korzysta z tradycyjnej biomasy do gotowania i ogrzewania.
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii promuje zwiększenie swiadomości społecznej oraz uznanie ​​dostępu do przystępnych cenowo nowoczesnych usług energetycznych. Koncentruje się na podnoszeniu świadomości na temat znaczenia zwiększenia dostępu do energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Różne działania i wydarzenia planowane są do wykazania, w jaki sposób mozna zwiększyć dostęp do czystej, bezpiecznej energii oraz przystępnych cenowo usług energetycznych, żeby poprawić jakość życia ludzi na całym świecie. ONZ zakłada trzy cele do osiagnięcuia do roku 2030:

• Zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych.
• Podwojenie tempa poprawy efektywności energetycznej.
• Podwojenie udziału energii odnawialnej w ogóle dostaw energii.

źródło: www.sustainableenergyforall.org
NIE PALMY ŚMIECI, szczególnie tych wykonanych z tworzyw sztucznych
Spalanie tworzyw sztucznych zagraża środowisku naturalnemu, a przede wszystkim zdrowiu ludzi - powoduje utlenianie się do atmosfery: CO2, cyjanowodoru, fosgenu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, par metali ciężkich i dioksyn.
Najniebezpieczniejsze są dioksyny – prawdopodobnie najgroźniejsze ze znanych człowiekowi trucizn. Są one 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Są rakotwórcze, działają mutagennie, mogą wywołać poronienia.
Zanim spalimy śmieci, pomyślmy o swoim zdrowiu a także o zdrowiu naszych bliskich i sąsiadów !
na podstawie materiałów Fundacji "ARKA"
Koniec z bezpańskimi śmieciami
Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.), nazywanej potocznie „ustawą śmieciową”.
Według informacji ze strony Ministerstwa Ochrony Środowiska:
"Działa tak: gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego zbierania odpadów, czyli wymagając od nas ekologicznych zachowań jednocześnie daje nam do nich warunki, np. ustawiając odpowiednie pojemniki. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo!"
Głównym założeniem wprowadzanej reformy jest przekazanie gminom dyspozycji nad odpadami komunalnymi i wyposażenie je w instrumenty pozwalające na kierowanie strumieniem odpadów do konkretnych instalacji służących ich zagospodarowaniu.
Każdy mieszkaniec, podobnie jak wnosi opłaty za wodę i ścieki, będzie płacił gminie za odbiór odpadów komunalnych. Dla osób segregujących śmieci na plastik, szkło i papier– obowiązkowo niższe rachunki! Kiedy tylko gminy wprowadzą nowe systemy zagospodarowania odpadów – każdy z nas ma szansę na niezaśmiecony krajobraz za oknem.
Więcej w "Czytaj więcej":
od 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie istotne zmiany w Ustawie o ochronie zwierząt
Ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności, a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat.
Każdy, kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota - w szczególności na uwięzi - musi powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Oznacza to m.in., że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych.
Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry. Złamanie tego zakazu będzie wykroczeniem.
Więcej w "Czytaj więcej":
buy less, live more - kupuj mniej, żyj więcej
29 listopada 1979 Papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów
29 listopada 1979 r. Papież Jan Paweł II wydał dokument (Breve apostolskie) zaczynający się od słów: „Inter Santos”, w którym ogłosił św. Franciszka patronem ekologów (ludzi zajmujących się ochroną środowiska naturalnego) „ponieważ pośród świętych i pośród wielkich ludzi, którzy z szacunkiem traktowali przyrodę, jako cudowny dar Boga ofiarowany rodzajowi ludzkiemu, bardzo słusznie wymienia się św. Franciszka z Asyżu”.

W r. 1980 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologii (ochrony przyrody) ze względu na to, że Święty bardzo kochał przyrodę.

Ekologiczny dekalog Św. Franciszka
:

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.
4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.
7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć jakie są prawa istnienia.
8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,042,623 unikalnych wizyt