Nadeszła wiosna, a razem z nią coroczny problem wypalania traw
Osoby, które w ten sposób pozbywają się roślinności nie zawsze mają świadomość konsekwencji takiego postępowania.
Tymczasem nawet na własnym gruncie jest to działanie nielegalne.

Dla wielu osób wypalanie traw jest tanią, łatwą i skuteczną metodą na pozbycie się chwastów i ich nasion. Panuje także przekonanie, że jest to korzystne dla młodej roślinności. Po stopnieniu śniegu wznieca się ogień na łąkach, pastwiskach, nieużytkach. Jest to jednak działanie szkodliwe dla środowiska, a może być także bardzo niebezpieczne dla otoczenia.
Więcej w "Czytaj więcej:"
Przestańmy wypalać trawy
Prosimy o zwrócenie uwagi na szkodliwość wypalania traw ponieważ:
-wraz z płonącą roślinnością w płomieniach giną gromady ptaków, które mają tereny lęgowe na łąkach. Przy wypalaniu giną także mrówki uważane za sanitariuszy pól, biedronki, trzmiele, pszczoły, żaby, jeże, krety, młode zające
-grozi pożarami
-podczas spalania materii organicznej w wysokich temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych, rakotwórczych związków takich jak dioksyny
- jest to zabronione przez prawo
Więcej w „Czytaj więcej”.
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2011 w Polsce
Obchody Światowego Dnia Ziemi, które co roku odbywają się 22 kwietnia, w 2011 roku obchodzone będą podczas Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tematem wiodącym będą lasy, hasło Dnia Ziemi '2011 - "las całkiem blisko nas". Festyn finałowy Światowego Dnia Ziemi '2011 odbędzie się 8 maja w parku Pole Mokotowskie w Warszawie.
Z informacji ONZ - "Biorąc pod uwagę fakt, że lasy i trwale zrównoważona gospodarka leśna mogą znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia ubóstwa i osiągnięcia uzgodnionych na poziomie międzynarodowym celów rozwoju, w tym Milenijnych Celów Rozwoju, 20 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne postanowiło ustanowić rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów (rezolucja 61/193)".
więcej w "Czytaj więcej"
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi - Earth Day, znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

"May there only be peaceful and cheerful Earth Days to come for our beautiful Spaceship Earth as it continues to spin and circle in frigid space with its warm and fragile cargo of animate life.
Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury."
Sekretarz Generalny ONZ U Thant, 21 marca 1971 r.

żródło: wikipedia
Zaproszenie na wystawę
Tradycyjnie, od paru już lat, w trakcie wywiadówek, w budynku naszego gimnazjum, zespół uczniów realizujących projekt ACT ECO zaprasza rodziców na swoje wystawy. Tym razem wystawa jest poświęcona europejskiemu projektowi BEAGLE, w którym nasze gimnazjum bierze udział. Zapraszamy 19 kwietnia 2011 roku od godz. 14 do 19.<
1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód
Akcja o zasięgu krajowym, której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony jakości i ilości naszych wód, jezior i rzek. W wielu miejscach w całej Polsce odbędzie się sprzątanie linii brzegowej wybranych cieków i zbiorników wodnych.
Nam, mieszkającym u stóp wysokich gór, trudno sobie wyobrazić, że w Polsce mogą występować kłopoty z ilością i czystością wód. Tymczasem z każdym rokiem mamy w kraju coraz mniej wody.
Więcej w "Czytaj więcej"
1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków
Obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ptaków zwraca naszą uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom na całym świecie i zachęca nas do ochrony tych zwierząt i ich siedlisk.
Ptaki występują we wszystkich ekosystemach. Przeważnie zajmują najwyższe poziomy w lokalnych piramidach pokarmowych. Stan populacji ptaków dostarcza nam zatem informacji o stanie całej przyrody, której ptaki są integralną częścią.
Godzina dla Ziemi
W tym roku - 26 marca o godz.20.30 - w „Godzinie dla Ziemi" udział wzięło setki milionów osób w 133 krajach.
Na 60 minut w ciemności pozostało kilkadziesiąt budynków w Warszawie ( w tym Pałac Prezydencki, Pałac Kultury, Sejm) i kilkaset w całej Polsce.
WWF zachęca, aby nie ograniczać się do zgaszenia światła na godzinę, lecz podejmować zobowiązania do działań na rzecz ochrony Ziemi przez cały rok.
Więcej w "Czytaj więcej"
Kiedy zaczyna się wiosna
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej to 21 marca. Wiosna astronomiczna zaczyna się w momencie gdy Słońce "przekracza" równik (ang: Equinox - równonoc wiosenna) ma to miejsce 20 lub 21 marca.
W 2011 roku wiosna astronomiczna rozpoczyna się 20 marca punktualnie o godzinie 23:21 UTC, a więc w Polsce rozpocznie się 'dopiero' 21 marca o godzinie 00:21 czasu polskiego (CET).
Więcej w "Czytaj więcej"
22 marca - Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody (Word Water Day) obchodzony jest dnia 22 marca i ustanowiony został w 1992 r. podczas konferencji ONZ w Rio de Janeiro, dotyczącej Środowiska i Rozwoju. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczności na całym globie na najważniejsze problemy związane z zasobami wody słodkiej na świecie oraz uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Więcej w "Czytaj więcej":
Woda dla życia
23 grudnia 2003 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2005 - 2015 jako Międzynarodową Dekadę Działania: "Woda dla życia". Dekada miała rozpocząć się w Światowym Dniu Wody, 22 marca 2005 r. (rezolucja 58/217). Zgromadzenie z zadowoleniem przyjęło decyzję Komisji Zrównoważonego Rozwoju, która uznała wodę, warunki sanitarne i ludzkie osadnictwo za kluczowy temat w pierwszym roku Dekady (2004 - 2005). Komisja została zaproszona do współpracy mającej na celu określenie, w ramach istniejących zasobów, możliwych działań i programów w związku z Dekadą i w ramach jej założeń określonych na 12 i 13 sesji.
Więcej w "Czytaj więcej."

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 100 dojrzałych drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej, dzięki temu można wydać mniej pieniędzy na kanalizację burzową i oczyszczenie wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,042,670 unikalnych wizyt