1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód
Każdy z nas zużywa ok. 1.5 tys. m3 wody rocznie, w związku z tym jesteśmy na 23 miejscu w Europie pod względem zużycia wody na 1 mieszkańca. 25 procent wody
w Polsce się marnuje bo np. nie zakręcamy kranu, gdy myjemy zęby, nadal zmywamy pod bieżącą wodą,ciekną stare magistrale wodociągowe, mamy też nie najlepszy system melioracyjny.
Do deficytu wody przyczyniają się także: ciepłe i suche lata, osuszenie bagien
i mokradeł.
Chociaż według ostatnich raportów stan czystości wód w wielu miejscach Polski ulega poprawie, to dalsze działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń są bardzo potrzebne, gdyż czysta woda to lepsze warunki do życia dla zwierząt i roślinności
na terenach przybrzeżnych a w końcu zdrowsi ludzie.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów trującego chlorowodoru.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,055,863 unikalnych wizyt