Woda dla życia
Zgromadzenie Ogólne zwróciło się do Sekretarza Generalnego, aby podjął odpowiednie kroki w celu organizacji działań na rzecz Dekady, mając na uwadze rezultaty Międzynarodowego Roku Słodkiej Wody oraz wyniki pracy Komisji Zrównoważonego Rozwoju na 12 i 13 sesji. Wezwano także organy NZ, wyspecjalizowane agendy, komisje regionalne i inne organizacje Narodów Zjednoczonych do podjęcia skoordynowanych działań wykorzystujących istniejące zasoby oraz do tworzenia dobrowolnych funduszy w celu wprowadzenia w życie programu "Woda dla życia". W rezolucji 59/228 z 22 grudnia 2004 r. Zgromadzenie Ogólne wezwało system Narodów Zjednoczonych do podjęcia wysiłków czyniących Międzynarodową Dekadę okresem realizacji zobowiązań przy użyciu istniejących zasobów i dobrowolnych funduszy.

źródło: www.unic.un.org.pl

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Drzewo w czasie swego 50-letniego życia produkuje tlen o wartości ponad 30 tys. dolarów.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,061,734 unikalnych wizyt