8 grudnia 2010 - konferencja
Celem akcji "Od Eko - Samorządu do Eko - Społeczeństwa" jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju.

W programie konferencji znalazły się poniższe prezentacje:
Informacja nt. ogólnopolskiej akcji „Od Eko -Samorzadu do Eko- Społeczeństwa”
– Anna Scheffler – kierownik projektu, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
„Cele edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju”
– Ilona Morzoł – Polski Komitet ds. UNESCO
„Formy i metody prowadzenia edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach”
– doc. Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badan nad Środowiskiem
Przyrodniczym Uniwersytet Warszawski
„Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań na rzecz środowiska”
– Agnieszka Bańkowska – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Warszawa
„Zintegrowanie działań gmin w zakresie edukacji ekologicznej w placówkach
edukacyjnych (szkoły, przedszkola, kluby osiedlowe, domy kultury)”
– Przedstawiciele Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej nad Jeziorem Głebokim
Zadania pozarządowych organizacji ekologicznych w uczeniu i kształtowaniu świadomości
prośrodowiskowej dzieci i młodzieży
– Krzysztof Masiuk – Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; członek Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,061,728 unikalnych wizyt