ACT ECO zaprasza
W programie:

1 czerwca 2010 Sala obrad Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13
godz. 9:00

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Międzyszkolnego Konkursu
Ekologiczno – Medialnego organizowanego przez ACT ECO w ramach
realizacji III edycji Projektu ACT ECO pod patronatem Burmistrza Miasta
Zakopane i SEWIKu.


2 czerwca 2010 Gimnazjum nr 2, ul. Sienkiewicza 27
godz.10:00

Prelekcja Anny Batorczak z Uniwersytetu Warszawskiego : "Wyjdźmy w teren - czyli
szkolne obserwacje fenologiczne drzew w sześciu krajach Europy biorących udział
w projekcie Komisji Europejskiej BEAGLE"
.

godz.12:00
Prelekcja Anny Ślusarczyk, przewodnika jurajskiego „Czynna ochrona bioróżnorodności
i krajobrazu Jury szansą aktywizacji społeczności lokalnej.”

Wystawa: DZEWO, DRZEWA, LAS


Informacja o obchodach widnieje też na stronie www.unep.org

2010
Zakopane, Poland
To celebrate World Environment Day 2010, PROJECT ACT ECO (Gimnazjum nr 2 -Secondary School, Zakopane, Poland) organizes an environmental awareness event addressed to students from various schools, their parents, the Town Mayor, local authorities and other community members. The event includes: •Exhibition “TREE, TREES, FOREST” focusing on the importance of trees for our civilization •Lecture on “BEAGLE the Online Free Biodiversity Project Open to All Schools in Europe” by Anna Batorczak - The University of Warsaw •Lecture on “Biodiversity and Countryside Protection of Jura as a Chance for Activation of the Local Community” by Anna Slusarczyk - the Jura guide •Finale of Zakopane schools art/media ecological competition,media patronage WATRA.pl “TREE” - the winners’ prizes donated by the Town Mayor, SEWIK Zakopane • Finale of Gimnazjum nr 2 “School Ecological - Science Education” competition- the winners’ prizes donated by SEWiK Zakopane. •Trees planting for “The Billion Trees Campaign” For more information, please contact: Barbara Szarota Project ACT ECO Gimnazjum nr 2 Zakopane Poland E-mail: world.acteco@gmail.com

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,021,236 unikalnych wizyt