22 marca - Światowy Dzień Wody 2010
Hasło przewodnie tegorocznych obchodów: "Czysta woda dla zdrowego świata" ma uświadomić Polakom, że jakość wody ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie ludzkości, a także na równowagę ekosystemów. Ochrona jakości wody jest zbiorową odpowiedzialnością za wspólne korzyści. Podczas Światowego Dnia Wody przypominamy, że czysta woda jest życiem, a nasze życie zależy od tego jak dbamy o jakość wody. Ponadto należy pamiętać, ze czysta woda jest niezbędnym elementem rozwoju, dlatego inwestowanie w nią daje wymierne rezultaty, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale też społecznej.
W dalszym ciągu około 884 milionów ludzi na świecie jest pozbawionych dostępu do bezpiecznych źródeł wody. Woda do dobro nas wszystkich. Żaden kraj czy człowiek nie ma większego prawa do jej użytkowania niż inny i nie może jej sobie zawłaszczyć. - mówi Piotr Sasin, Koordynator Programu Misji w Sudanie. Jednak w wyniku zaistniałej sytuacji politycznej czy położenia geograficznego niektórzy mieszkańcy Ziemi pozbawieni są stałego dostępu do tego cennego surowca. Nie możemy być obojętni wobec ich problemów, bo mamy na nie realny wpływ. Obchody Światowego Dnia Wody są dobrą okazją do tego, aby uzmysłowić sobie, że każdy z nas może poprawić warunki życia ludzi w odległych krajach, np. popierając Kampanię Wodną PAH, w ramach której realizowane są projekty wodno-sanitarne w Autonomii Palestyńskiej i w Sudanie Południowym.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED), która odbyła się 22 grudnia 1992 w Rio de Janeiro, w Brazylii. W 2004 roku podczas 58. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, lata 2005-1015 ogłoszono Międzynarodową Dekadą "Woda dla Życia". Jej inauguracja odbyła się 22 marca 2005 r. W rezolucji Zgromadzenie Ogólne NZ uznało, że dostępność czystej wody jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, a dostęp do czystej wody jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących w przyszłości o rozwoju społecznym i ekonomicznym krajów.

źródło: www.national-geographic.pl

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Korony drzew cieniują nawierzchnię, chroniąc ją przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i wydłużają ich trwałość z 7-10 lat do 20-25 lat.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,055,876 unikalnych wizyt