2010: Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej
Uroczysta inauguracja Roku odbędzie się 21 stycznia 2010 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu z udziałem Dyrektor Generalnej i delegacji państwowych. 25-29 stycznia odbędzie się Konferencja poświęcona m.in. kierunkom realizacji Konwencji o Różnorodności Biologicznej, nowym zasadom taksonomii i systematyki oraz źródłom finansowania działań służących ochronie różnorodności biologicznej.
Od początku swojego istnienia UNESCO wspiera rozwój programów badawczych związanych z bioróżnorodnością, przede wszystkim poprzez program Człowiek i Biosfera, a poprzez znaczący wkład w międzynarodowe systemy badawcze, takie jak „Milenijny program oceny stanu ekosystemów” (Millennium Ecosystem Assessment) czy „Program oceny wpływu nauki i technologii rolniczych na rozwój” (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development). Milenijny System Oceny Ekosystemów (MEA). Różnorodność biologiczna w obiektach naturalnych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa, jak również w rezerwatach biosfery jest przedmiotem badań pod kątem zrównoważonego rozwoju oraz jej miejsca w systemach wiedzy tradycyjnej społeczeństw autochtonicznych. Jedno z głównych założeń Roku: upowszechnienie wiedzy na temat różnorodności biologicznej, wpisuje się także w założenia Dekady Edukacji nt. Zrównoważonego Rozwoju, której UNESCO jest międzynarodowym koordynatorem.
Dzięki licznym materiałom edukacyjnym, filmom i zdjęciom mamy coraz większą świadomość bioróżnorodności. Nieco mniej wiemy na temat jej znaczenia dla dobrostanu ludzi oraz ogólnie dla podtrzymania życia na Ziemi. Realizując swoje główne programy: nauki, kultury, edukacji oraz komunikacji i informacji, UNESCO podejmuje w sposób wielodyscyplinarny problemy malejącej różnorodności biologicznej świata oraz zanikania gatunków wskutek braku równowagi rozwojowej. Kwestie te mają fundamentalne znaczenie dla nowego zdefiniowania stosunku człowieka do świata przyrody oraz dla uświadomienia sobie znaczenia bioróżnorodności dla życia człowieka na Ziemi. Bez tej świadomości niemożliwe jest zrównoważone korzystanie z jej zasobów.
W Polsce ogólnopolski program obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej przygotowany został przez Uniwersyteckie Centrum badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego i objęty honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

źródło: www.unesco.pl

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Jeden hektar drzew produkuje dziennie tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,021,307 unikalnych wizyt