Ustawa o ochronie zwierząt
W wieczornym głosowaniu za ustawą opowiedziały się wszystkie kluby – za było 382 posłów, siedmiu było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa idzie do Senatu.
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i utrzymaniu porządku w gminach przygotowano w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, w których uczestniczyły także organizacje zajmujące się ochroną ich praw – podaje PAP.

Co zmienia nowa ustawa? W myśl nowego projektu zwiększą się kary za znęcanie się nad zwierzętami. Przesunie się granica kary pozbawienia wolności z 2 lat do 3. Zniesione zostanie również ograniczenie w wysokości nakładanych na sprawców przestępstw grzywien. Grzywny będą mogły wynieść kilkadziesiąt, do 100 tys. zł. Dzięki temu będzie możliwe dotkliwsze finansowe ukaranie np. przedsiębiorców, dla których obecna wysokość grzywien nie stanowiła wystarczającej przestrogi. Wprowadzona zostanie również nowa kara w postaci zakazu posiadania zwierząt – osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do ich posiadania na okres od roku do 10 lat.
Ważną zmianą jest także wprowadzenie zakazu strzelania do błąkających się psów. Co oznacza, że każdy kto napotka poza terenem zbudowanym porzucone zwierzę będzie musiał powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Ten przepis szczególnie nie podoba się myśliwym, którzy uważają, że bezdomne psy i koty często atakują zwierzynę łowną. Według PZŁ wałęsające się psy zagryzają rocznie do 30 tys. m.in. dzików, saren.

Inne zapisy w nowej ustawie uwzględniają również min. zakaz trzymania psów na uwięzi dłużej niż 12 godzin, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry, zakaz przycinania ogonów i uszu psom, transportu żywych ryb bez wody czy zakaz uboju zwierząt innych niż gospodarskie.

Nowa ustawa nakłada na gminy obowiązek finansowania opieki nad bezpańskimi zwierzętami, w tym sterylizacji, i zakazuje rozmnażania zwierząt w celach handlowych poza zarejestrowanymi hodowlami.

Projekt został zaprezentowany przez Magdalenę Kochan i Pawła Suskiego z PO. Według posłów nowa ustawa pomoże skuteczniej przeciwdziałać bezdomności psów i kotów.
źródło: Ekologia.pl na podstawie PAP

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 100 dojrzałych drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej, dzięki temu można wydać mniej pieniędzy na kanalizację burzową i oczyszczenie wody.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,042,666 unikalnych wizyt