ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)
Wyrzucanie elektrośmieci do śmietnika lub porzucanie na łonie przyrody, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Stare i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają w swoich mechanizmach szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach), które po wydostaniu się na zewnątrz łatwo przenikają do gleby, następnie do wód gruntowych. W konsekwencji są przyczyną zanieczyszczenia środowiska i problemów zdrowotnych - dlatego to ważne aby pozbywać się elektrośmieci w prawidłowy sposób i oddawać je do punktów zbierania. Stamtąd, elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie substancje szkodliwe zostaną usunięte i odseparowane, a poszczególne elementy poddane procesom odzysku i przekazane do recyklingu.
Zużyte sprzęty RTV, AGD, IT i oświetleniowe, przeznaczone są do recyklingu. Segregacja, odpowiednie przetworzenie oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji i pierwiastków, chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem.
Z kolei, odzysk surowców i wykorzystanie ich do produkcji nowych urządzeń, znacznie zmniejsza potrzebne zasoby środowiskowe i koszty technologiczne. Przykładowo, aż 90% zużytej świetlówki można ponownie wykorzystać do produkcji nowej.

Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Tereny miejskie z dojrzałymi drzewami mogą obniżyć latem temperaturę otoczenia nawet o 11 stopni w porównaniu do terenów bez drzew.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,042,616 unikalnych wizyt