Program Szkolny "Z Rebą zbieramy baterie"
Podstawowe założenia Programu Szkolnego to:
• przyznawanie punktów za zebrane zużyte baterie wg przelicznika 1 kg=1 pkt.
• nagrodzenie wszystkich szkół - uczestników programu
• nagrody dostosowane do potrzeb placówek oświatowych i uczniów
• długotrwała współpraca nieograniczona czasowo ramami roku szkolnego

Szkoła została wyposażona bezpłatnie w specjalne pojemniki, które po napełnieniu, są również odbierane bezpłatnie i dostarczane do punktu recyklingu.
Pojemnik znajduje się w szatni.
Szczegółowe informacje dotyczące zbiórki i rodzajów baterii można zobaczyć w świetlicy na specjalnie opracowanej mini – wystawie.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Korony drzew cieniują nawierzchnię, chroniąc ją przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i wydłużają ich trwałość z 7-10 lat do 20-25 lat.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,021,285 unikalnych wizyt